Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Ytterligare startalternativ för BAUHAUS-ligan i speedway

Featured Image

Sedan tidigare har de svenska elitklubbarnas samarbetsorganisation Elitspeedway Sverige (ESS) meddelat att ligastarten skjuts fram med hänsyn till Coronapandemin. Tidigare har alternativ för start under juni månad presenterats. Nu har klubbarna arbetat fram fler förslag även för en senare start. ”Vårt mål är att vara så väl förberedda som möjligt för de olika scenarion som vi kan komma att ställas inför”, säger ESS vice ordförande och medieansvariga Mikael Holmstrand.

I slutet på mars kommunicerade ESS olika startdatum under juni månad för BAUHAUS-ligan i speedway, beroende på de begränsningar som utvecklingen av Covid-19 innebär. För att skapa fler möjligheter till att kunna genomföra säsongen har elitklubbarna tillsammans diskuterat ytterligare alternativ och kommit fram till ett antal olika möjliga lösningar med startdatum fram till den 11:e augusti.

”Det är fortfarande mycket som är oklart inför säsongen. För att skapa största möjliga framförhållning har vi därför tittat på fler alternativ för att kunna få igång någon form av serieverksamhet även med ett senare startdatum”, säger Holmstrand. ”I det läge speedwayen och all annan idrott befinner sig i nu måste man vara ödmjuk inför att det kan krävas stora anpassningar jämfört med den ordinarie verksamheten för att kunna genomföra säsongen. Klubbarna är helt eniga i att man är beredd att göra dessa anpassningar”, fortsätter Holmstrand.

Förutom de svenska myndigheternas begräsningar så påverkas klubbarna också av andra länders regler med tanke på tillgången på utländska förare och möjligheten till de resor mellan länder som utgör förarnas vardag. Sedan tidigare är tillfälliga regler för säsongen 2020 införda i samarbete med förbundet Svemo. Skulle ytterligare översyn av regler krävas för att göra en säsong möjlig kommer en sådan diskussion att lyftas med förbundet igen.

”Vi följer myndigheternas rekommendationer och när det är tillåtet och möjligt så har vi sagt att vi är redo att starta ligan med tre veckors varsel. Vi kommer inte att spekulera i vilket av våra scenarion som till slut blir det vi kommer att använda, men ser försiktigt positivt på att vi kommer kunna få igång ligan med något av våra alternativ ” avslutar Mikael Holmstrand.

För mer information, kontakta:
Mikael Holmstrand, vice ordförande ESS, 0706-92 51 30

Dela nyheten: