Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

STYRELSEN INFORMERAR!

Featured Image

Under måndagens styrelsemöte diskuterades hanteringen av den situation som uppstått genom spridningen av Covid-19 virus.

Styrelsen är enig om att vi som förening skall följa myndigheternas regler och riktlinjer fullt ut.

Detta innebär att vi inte kommer att kunna genomföra någon tävlingsverksamhet så länge begränsningen av antal personer vid sammankomster är satt till max 50 personer. Premiären av vår högsta serie i speedway BAUHAUS-Ligan är sedan tidigare framskjuten till 2 juni efter ESS/Svemo gemensamma beslut. Dock är ännu inga beslut fattade på förbundsnivå gällande eventuell senarelagd start av övriga serier Allsvenskan, Division 1 och Ungdomsserien.

Målet är att hålla igång träningsverksamhet i den utsträckning som bedöms möjlig inom gällande regler och rekommendationer. Detta med strikt kontroll av antalet personer som vistas på arenan samtidigt och utan inblandning av fler människor än vad som är nödvändigt.

Medlemsmöten är tillsvidare inställda av hänsyn till våra medlemmars hälsa och vidare smittspridning.

Funktionärsträffar och utbildningar senareläggs.

Funktionärer, medlemmar och fans hälsa och välmående är mest värdefullt i detta läge, utan ert engagemang finns inte klubben.

Vi följer utvecklingen av situationen och kommer att respektera de rekommendationer som våra myndigheter föreskriver för tillfället och vid förändringar framledes.

Ny information förmedlas löpande via hemsida och sociala medier.

Med hopp om att ni alla håller er friska och att vi snart ses på Hejla Arena.

STYRELSEN WMSK

Dela nyheten: